Aquest missatge i, els fitxers annexos tenen caire confidencial, especialment pel que fa a les dades personals, i s’adrecen exclusivament al destinatari referenciat. Si no es tracta d’aquest i l’ha rebut per error o se li ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquesta mateixa via i el destrueixi o l’esborri, i que en tot cas s’abstingui d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexos, tot sota pena d’entrar en responsabilitats legals. L’emissor no garanteix la integritat, la rapidesa o la seguretat d’aquest correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altres manipulacions que facin tercers.

D’acord amb la Llei 15/1999 (LOPD) i la llei 34/2002 (LSSICE), l’informem que les seves dades formen part dels fitxers automatitzats titularitat de GRUP INFORMATICA360 i seran tractades amb la finalitat de enviar-li informació provinent de la nostre relació contractual, respostes a consultes realitzades i/o publicitat dels nostres serveis i productes, podent exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició enviant un correu electrònic a la direcció info@informatica360.cat o per escrit a la següent adreça: GRUP INFORMATICA360 Carrer Sant Pere 6, 08301 – Mataró