assessorament

“Amb l’experiència de 15 anys en el món de la Informàtica i 5 anys realitzant tasques de Consultoria TIC a les Pimes del meu entorn a través de diversos programes, m’he adonat del gran desconeixement que les Pimes tenen sobre la figura del Consultor TIC i de les TIC en genera”

La immensa majoria de les Pimes assessorades, havien pres alguna decisió en matèria TIC però molt poc encertades, bé per ser mal assessorats o be per iniciativa pròpia en prendre decisions per a les quals no estàven preparats.Si les Pimes volen seguir competint en aquest mercat cada vegada més global, han de prendre les TIC més seriosament i veure-les com alguna cosa fonamental per a la seva existència.

Amb aquesta premisa m’agradaria donar a conèixer la nostra activitat i posar a disposició de les Pimes les eines indispensables per obtenir la informació necessària que els permeti prendre les decisions adequades per ser més competitives i millorar tots els seus processos.


SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA


Problemes?reparem el seu ordinador de sobre taula o portàtil, i el seu servidor.
Gaudim d’un equip de tècnics interns i externs que donaran solució a les seves avaries, ja sigui a les nostres instal·lacions o be en el seu domicili.
Ens encarreguem de tramitar amb el fabricant els seus equips informàtics avariats en garantia, també podem tramitar els seus equips o dispositius avariats fora de garantia, i l’assessorem sobre les diferents opcions segons la gravetat de la mateixa.
El seu problema son els virus? Desinfectem el seu ordinador de sobre taula o portàtil, i l’assessorem per evitar noves infeccions.
No li funciona el sistema operatiu? Nosaltres li reinstal·lem el sistema o realitzem el formateig de l’equip i tornem a reinstal·lar el sistema operatiu i el programari segons el tipus d’incidència.
Problemes de xarxa? Podem desplaçar un tècnic a les seves instal·lacions o domicili per detectar i resoldre els seus problemes de connectivitat


SERVEI DE MANTENIMENT


Assistència remota de primer nivell immediata inclosa que inclou el diagnòstic, la solució o la proposta de solució.
Temps de resposta en servidors desde 4 hores.
Préstec d’equips
1 auditoria anual + 1 control anual
Tos els serveis inclosos per una quota trimestral i un pack inicial d’hores, un sistema flexible perquè pagui nomes els serveis consumits.
Enviament mensual per correu electrònic dels serveis realitzats


SERVEIS DE TELEFONIA


telefonia

La majoria de les empreses no tenen ajustada la seva factura de telefonia ja sigui fixa o mòbil i, a més, sempre estan sobredimensionats o mancats d’algun servei, nosaltres ens encarreguem de donar un assessorament professional perquè tinguin tot en ordre a la seva empresa.

Analitzem la seva facturació amb els operadors de telefonia amb què treballa i li aconsellem amb quin operador o operadors estaria millor, tant en estalvi en la facturació com en el servei que ens sol · licita.

Ens encarreguem de tots els canvis si fossin oportuns, a més de la postvenda del servei i del seguiment de la correcta facturació per part de les companyies contractades.


OUTSOURCING INFORMÀTIC


L’outsourcing és un servei adreçat a empreses que no tenen departament d’informàtica, o a grans empreses que el volen complementar.
L’absentisme laboral queda cobert 100%, substituint al tècnic o canviant la data del servei a un altre dia que li vagi bé a vostè. És una despesa variable, no té un cost fix. Sense despeses de contractació, acomiadaments, baixes o formació No depèn d una persona, i si no està satisfet, es pot canviar de tècnic o deixar el servei.
Es una despesa variable sense permanència mínima
Assistència remota de primer nivell immediata inclosa que inclou el diagnòstic, la solució o la proposta de solució.
Serveis presencials no planificats amb un tems de resposta de 4 hores en casos de urgències.
Préstec d’equips inclosos
Desplaçaments sense càrrec en els serveis planificats.

* 12 quotes a l’any. Servei tot l’any, excepte dies de vacances. Servei garantit per un tècnic habitual o un tècnic en substitució.


VIRTUALITZACIONS


Aconsegueix treure el màxim rendiment al teu servidor utilitzant la Virtualització. En un mateix equip podràs tenir tot el que fins ara tenies en més d’un. Més fiable, més segur i menys costós.
El fet de tenir virtualitzats tots els equips (servidors) en un de sol, implica que en cas de fallada d’aquest, es poden tornar a aixecar r àpidament tots els altres en un altre equip indistintament del seu hard. No es necessita tornar a instal·lar drivers, simplement copiar la màquina virtual en un altre equip i engegar-la.
Estalvi d’Energia
Optimització de recursos (Loas Balancing)
Reduccicó de costos en manteniment
Escalabilitat (fins a 4 màquines en 1
Reducció d’espai físic.